צפו במוצרים ושרותים

Standard Email Hosting Storage: 1000 GB
POP Accounts: 100
Webmail: Yes
Free Forwarding: Yes
Hosted DNS: Yes
מחיר ל - חודש אחד - $8.95
מחיר ל - 6 חודשים - $8.95
מחיר ל - 12 חודשים - $8.04
מחיר ל - 24 חודשים - $7.15

Business Class Email Hosting Storage: 10,000 GB
POP Accounts: 250
Barracuda Enterprise Anti-spam: Yes
Webmail: Yes
Free Forwarding: Yes
Dedicated IP: Yes
Your Own Mailserver: Yes
מחיר ל - חודש אחד - $18.95
מחיר ל - 6 חודשים - $18.95
מחיר ל - 12 חודשים - $17.06
מחיר ל - 24 חודשים - $15.16